Werkwijze

Een traject duurt gemiddeld 3 maanden. Eerst is er een kennismaking met de ouders. 

Ouders geven beiden toestemming voor het traject.

Daarna zijn er wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken met de kinderen waarbij we aan de slag gaan rondom verschillende thema’s, zoals bijvoorbeeld gedachten en gevoelens en de toekomst. We maken gebruik van verschillende creatieve werkvormen en spellen, waarbij ook kinderen met weinig taal via non-verbale spelen hun verhaal kunnen doen.

Aan het eind van het traject vindt er een afsluitend gesprek plaats met ouders rondom de terugkoppeling van de beleving van de kinderen. Als kinderen dit wensen zal dit gesprek samen met de kinderen kunnen plaatsvinden.

Meer informatie kun je vinden op www.kindbehartiger.nl